ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2537 ดำเนินธุรกิจร่วมทุนกับต่างชาติ เพื่อเป้าหมายในการสร้างงาน และธุรกิจด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฮดรอลิก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีในทุกๆ ด้านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีคุณภาพ
- เบี้ยขยัน - ค่าอาหาร - เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่ (บางตำแหน่ง) - ประกันอุบัติเหตุ - โบนัสตามผลประกอบการ - ชุดพนักงาน - ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - ปรับค่าจ้างประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด
เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนน 347
ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โรงงานตั้งอยู่ที่ ถนน 347 เลขที่ 111 หมู่ 1 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 พิกัด:https://goo.gl/maps/4GLxXuQnxNtVF1Fo7