ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา รับเหมาก่อสร้างงานเอกชนมาแล้วกว่า 30 ปี
Benefits
ประกันสังคม เบี้ยขยัน โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พี เอ็ม ไอ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
2013/12-13 ถ.สืบศิริ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Website: www.pmi.co.th