นำเข้าเครื่องสำอางค์ต่างประเทศ
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
BVI International
211/3-4 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400