Beta Intergroup Co., Ltd.
นำเข้าส่งออกอุปกรณ์เครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องเย็น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Beta Intergroup Co., Ltd.
306 Moo 4 Chaengwatana Road
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์: www.beta.co.th