บริษัท กำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - กิจกรรมสันทนาการ - สัมมนานออกสถานที่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด
1 ซอย 2 ถนนเทศบาลรังสฤษดิ์ใต้
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.kpv.co.th