JobThai
 • บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือของ คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีในสังคมไทย รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและบริษัทห้าง ร้านชั้นนำของประเทศ ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายและบริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อม ทั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร มาเป็นระยะเวลายาวนาน
 • บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเป็นตัวกลางในการลดปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานของลูกค้า ด้วยสินค้ามาตรฐานสากล บริการที่รวดเร็วฉับไว รวมทั้งทีมงาน ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และความชำนาญ ในฐานะที่บริษัทฯได้รับการยอมรับ จากลูกค้าในระดับหนึ่ง จึงทำให้ทีมงานทุกคนมีพลังมุ่งหวัง ที่จะพัฒนาและเสริม- สร้างศักยภาพ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป
 • ปัจจุบันบริษัทฯกำลังต้องการบุคคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทางบริษัทฯ
 • สวัสดิการ
  - สวัสดิการภาพรวมของบริษัทฯ ประกอบด้วย - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สะสมสูงสุด 15%) - เบี้ยเลี้ยง (กรณีออกต่างจังหวัด) - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - ประกันสุขภาพกลุ่ม - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - ปรับเงินเดือนประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ - เงินกู้ธนาคารออมสิน - เงินกู้กรณีฉุกเฉินของบริษัท - เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ บิดา - มารดา คู่สมรส และบุตร ของพนักงาน - ของขวัญเยื่ยมไข้ พนักงาน กรณีนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล - การอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านอาชีพให้พนักงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานต่อไป
 • สวัสดิการสำหรับ Engineer
 • - ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย - ค่าเช่ารถ - ค่าโทรศัพท์
  ติดต่อ
  บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 20 ซอยบางนา-ตราด 25
  แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  เว็บไซต์: https://www.king-telecom.com/
  วิธีการเดินทาง
  (อยู่ใกล้เซ็นทรัลซิตี้บางนา , Big C บางนา)