บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือของ คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีในสังคมไทย รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและบริษัทห้าง ร้านชั้นนำของประเทศ ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายและบริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อม ทั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร มาเป็นระยะเวลายาวนาน
บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเป็นตัวกลางในการลดปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานของลูกค้า ด้วยสินค้ามาตรฐานสากล บริการที่รวดเร็วฉับไว รวมทั้งทีมงาน ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และความชำนาญ ในฐานะที่บริษัทฯได้รับการยอมรับ จากลูกค้าในระดับหนึ่ง จึงทำให้ทีมงานทุกคนมีพลังมุ่งหวัง ที่จะพัฒนาและเสริม- สร้างศักยภาพ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป
ปัจจุบันบริษัทฯกำลังต้องการบุคคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทางบริษัทฯ
สวัสดิการ
 • - สวัสดิการภาพรวมของบริษัทฯ ประกอบด้วย
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สะสมสูงสุด 15%)
 • - เบี้ยเลี้ยง (กรณีออกต่างจังหวัด)
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • - เงินกู้ธนาคารออมสิน
 • - เงินกู้กรณีฉุกเฉินของบริษัท
 • - เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ บิดา - มารดา คู่สมรส และบุตร ของพนักงาน
 • - ของขวัญเยื่ยมไข้ พนักงาน กรณีนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
 • - การอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านอาชีพให้พนักงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานต่อไป
 • สวัสดิการสำหรับ Engineer
 • - ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
 • - ค่าเช่ารถ
 • - ค่าโทรศัพท์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 20 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.king-telecom.com
วิธีการเดินทาง
 • (อยู่ใกล้เซ็นทรัลซิตี้บางนา , Big C บางนา)
ใช้งานแผนที่
event langing page