บริษัท พี.แอล.วี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บจก.พี.แอล.วี.เอ็นจิเนียริ่ง เปิดดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการก่อสร้าง ประเภทงานก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างบ้าน งานถนนและงานก่อสร้างสะพาน คสล. มีความต้องการเปิดรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาในงานก่อสร้างมาร่วมเป็นทีมงานเดียวกันกับเรา
สวัสดิการ
โบนัสประจำปี ปรับฐานเงินเดือนทุกปีตามผลงาน ที่พักอาศัย ค่าล่วงเวลา รถยนต์ใช้หน้างาน ประกันสังคม งานเลี้ยงประจำปี และอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.แอล.วี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
21/63 ถ.สนามบิน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000