Be Fire Ready Co., Ltd.
เปิดตั้งแต่ปี 2002 เป็นระยะเวลามากกว่า10ปี เป้าหมายของบริษัทมุ่งเน้นการลดการเกิดอัคคีภัยให้น้อยที่สุดโดยให้คำปรึกษาตามมาตรฐานที่เป็นสากล เช่น NFPAในการประเมินความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการก่อสร้างอาคารโดยมุ่งเน้นที่ Fire Life Safety Protection และยังรวมถึงการอบรมการตรวจสอบ การทดสอบ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Water-based Fire Protection Equipment และมีการให้บริการการทดสอบ Fire Pump system, Fire Alarm system, Sprinkler system, Hose and Hydrant system, Wet Chemical Systems, Gaseous Systems
Be Fire Ready Co., Ltd. Is a firm specializing in Risk and Fire Life Safety Consulting. Based in Thailand we work throughout Asia.
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - พักร้อน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Be Fire Ready Co., Ltd.
แบริ่ง 58, ถ.สุขุมวิท 107
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ใช้งานแผนที่