บริษัท พ.เกียรติณรงค์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ประกอบและผลิตเครื่องจักรกลหนัก ประเภทรถบดถนน, รถเกลี่ยดิน ฯ
สวัสดิการ
ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พ.เกียรติณรงค์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
102/695 ม.4 ซ.นารถสุนทร ถ.สุขุมวิท
ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ใช้งานแผนที่