บริษัท ทรีจี คิวเอสพี จำกัด
ดำเนินกิจการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • จำหน่าย Computer
 • Printer,Accessories
 • ติดตั้งระบบNetWork
 • บริการซ่อมเครื่องคอมฯ
 • อีกทั้งงานประมูลของเอกชนและรัฐบาล
 • สวัสดิการ
  เบี้ยขยัน,ประกันสังคม,โบนัส,ชุดฟอร์ม,สัมมนาประจำปี และงานสังสรรค์แล้วแต่กรณี ** ทางบริษัท สนับสนุนการศึกษาภาคค่ำทำงานกลางวัน สามารถลาไปเรียนตอนเย็นได้ **
  ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท ทรีจี คิวเอสพี จำกัด
  59/9-10 หมู่ที่ 8 ถ.พิบูลสงคราม
  ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  ใช้งานแผนที่