JobThai
บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด เป็นบริษัทสัญชาติจีน จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ประเภทธุรกิจ ผลิต ประกอบชิ้นส่วน ซ่อมบำรุง จำหน่าย ออกแบบ ซ่อมแม่พิมพ์ และการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกการขึ้นรูปพลาสติก ประกอบชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันกำลังขยายธุรกิจ จึงมีความต้องการบุคคลกรที่มีคุณภาพจำนวนมาก
สวัสดิการ
1.ค่ารถ 50 บาท/วัน(ไม่มีรถรับส่ง) 2.ค่าเช่าบ้าน 1200-2000 บาท/เดือน 3.ค่าอาหาร 40 บาท/วัน ค่าอาหารโอที 40 บาท/วัน 4.เบี้ยขยัน 1,000/1,200/1,400/1,600/1,800/2,000 บาท 5.ค่าตำแหน่ง 6.ค่าภาษา/ค่าความชำนาญเฉพาะด้าน 7.ค่ากะ 100 บาท 8.ประกันอุบัติเหตุ 9.โบนัสตามผลประกอบการ 10.งานเลียงปีใหม่ 11.ปรับเงินประจำปี/ปรับตำแหน่งประจำปี 12.ตรวจสุขภาพประจำปี 13.ชุดยูนิฟอร์ม 14.รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 15.ค่าตำแหน่งงานพิเศษ
9 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
7/421 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140