บริษัท กฎหมายมงคลชัย อินเตอร์ลอว์ จำกัด
ลักษณะงาน :
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ
2.ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินของลูกค้า
3.ติดตามทวงถามเพื่อให้เกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป
สวัสดิการ
 • สวัสดิการ :
 • 1.ประกันสังคม
 • 2.ปรับเงินเดือน / ตำแหน่งประจำปี
 • 3.สวัสดิการพนักงานมีบุตร
 • 4.ของขวัญแต่งงาน
 • 5.กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน
 • 6.ช่วยเหลือเงินฌาปนกิจ
 • 7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี / วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • 8.โบนัสประจำปี
 • 9.เบี้ยขยันเป็นต้น
 • 10.พนักงานจะได้รับเงินเดือนประจำ+Incentive (Commission)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กฎหมายมงคลชัย อินเตอร์ลอว์ จำกัด
59/343 ม.4 หมู่บ้านโฮมเพลส ซ.รามคำแหง 142
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240