บริษัท กฎหมายมงคลชัย อินเตอร์ลอว์ จำกัด
ลักษณะงาน : 1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ 2.ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินของลูกค้า 3.ติดตามทวงถามเพื่อให้เกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป
สวัสดิการ
สวัสดิการ : 1.ประกันสังคม 2.ปรับเงินเดือน / ตำแหน่งประจำปี 3.สวัสดิการพนักงานมีบุตร 4.ของขวัญแต่งงาน 5.กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน 6.ช่วยเหลือเงินฌาปนกิจ 7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี / วันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.โบนัสประจำปี 9.เบี้ยขยันเป็นต้น 10.พนักงานจะได้รับเงินเดือนประจำ+Incentive (Commission)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กฎหมายมงคลชัย อินเตอร์ลอว์ จำกัด
59/343 ม.4 หมู่บ้านโฮมเพลส ซ.รามคำแหง 142
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240