ผู้ผลิตหนังสือสำหรับเด็กและครอบครัวพร้อมทั้งให้บริการด้านกิจกรรมและสื่อเสริมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็กทุกวัยมากว่า 20 ปี
สวัสดิการ
 • - ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
 • - ประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาล OPD / IPD
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัท)
 • - สวัสดิการกู้ยิมเงิน (แบบไม่เสียดอกเบี้ย)
 • - สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - การปรับเงินประจำปี (ตามผลงาน)
 • - การฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • - เงินช่วยเหลื่อกรณีต่างๆ เช่น มงคลสมรส,เยี่ยมไข้,คลอดบุตร,ฌาปนกิจศพ เป็นต้น
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ
 • - สิทธิในการลาประเภทต่างๆ ที่มากกว่ากฏหมายแรงงานและสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมายที่พร้อมจะดูแลคุณ
5 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่แผนกขายโรงเรียนและองค์กร ต่างจังหวัด
pinlocation
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างและประสบการณ์ + ค่าคอมมิชชั่นสูง
2.
17 ต.ค. 62
หัวหน้าบัญชี
pinlocation
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างองค์กร
3. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ
pinlocation
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามประสบการณ์
4. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี - ลูกหนี้
pinlocation
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง และ โครงสร้างบริษัท
5. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่แผนกขายเคลื่อนที่ (ออกบู๊ธ)
pinlocation
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามประสบการณ์ (เงินเดือนประจำ+ค่าคอมมิชชั่น+ค่าเบี้ยเลี้ยง)
ติดต่อ
1/999 อาคารภูมิสรวล ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 02-575-2559 ต่อ 208
แฟกซ์: 02-575-2559
เว็บไซต์: www.planforkids.com