ผู้ผลิตหนังสือสำหรับเด็กและครอบครัวพร้อมทั้งให้บริการด้านกิจกรรมและสื่อเสริมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็กทุกวัยมากว่า 20 ปี
สวัสดิการ
 • - ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
 • - ประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาล OPD / IPD
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัท)
 • - สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - การปรับเงินประจำปี (ตามผลงาน)
 • - เงินช่วยเหลื่อกรณีต่างๆ เช่น มงคลสมรส,เยี่ยมไข้,คลอดบุตร,ฌาปนกิจศพ เป็นต้น
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ
 • - สิทธิในการลาประเภทต่างๆ ที่มากกว่ากฏหมายแรงงานและสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมายที่พร้อมจะดูแลคุณ
ติดต่อ
บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
1/999 อาคารภูมิสรวล ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์: www.planforkids.com