บริษัท นิปปอน คินโซคุ (ประเทศไทย) จำกัด
นำเข้า ผลิต จำหน่าย เหล็กไร้สนิมชนิดบาง ผลิตภัณฑ์เหล็กไร้สนิมขึ้นรูปตามแบบ
สวัสดิการ
-โบนัส 2-5 เดือน ปีละ 1 ครั้ง -ค่าอาหารกลางวัน วันละ 35 บาท -ค่ารักษาพยาบาล ปีละไม่เกิน 5,000 บาท -ประกันสังคม -ประกันกลุ่ม -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิปปอน คินโซคุ (ประเทศไทย) จำกัด
59 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13100
เว็บไซต์: www.nipponkinzoku.co.jp
วิธีการเดินทาง
บริษัทฯ มีรถตู้บริการ สายรังสิต - บริษัท - รังสิต