บริษัทดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้สรรค์สร้างโครงการที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮาส์ และ คอนโดมิเนียม
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ทันสมัย และพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ที่มุ่งก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ หากคุณคือคนที่รักในการทำงานที่หลากหลาย เราเปิดโอกาสเสมอให้กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณจะได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่คอยส่งเสริมและกระตุ้นให้คุณมีความคิดใหม่ๆ ตลอดเวลากับ อรินสิริ แลนด์ ที่ใส่ใจพื้นที่ชีวิตคุณ
สวัสดิการ
 • - ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม(ครอบคลุมถึงคู่สมรสและบุตร)
 • - กองประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - วันหยุดประจำปี 13วัน/ปี
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามประเมินผลงาน)
 • - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • - เงินช่วยเหลืองานสมรส 2,000 บาท
 • - ลาไปบวชหรื่อลาไปประกอบพิธีฮัจจ์ 30วันโดยได้รับค่าจ้าง
 • - เงินช่วยเหลืองานบวช 2,000 บาท (เมื่ออายุงานครบ 1ปี)
 • - เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ
 • กรณี บิดา,มารดา,คู่สมรส,บุตร - เงินช่วยเหลือ 3,000บาท, พวงหรีดจากบริษัทฯ 1,000 บาท
 • กรณีพนักงาน เสียชีวิต - บริษัทฯเป็นเจ้าภาพให้ 1คืน, เงินช่วยเหลือ 10,000 บาท , พวงหรีดจากบริษัทฯ 1,000 บาท
 • - ค่าน้ำมันรถ (กรณีใช้รถส่วนตัวปฏิบัติงานนอกสถานที่)
 • รถมิเตอร์ไซค์กิโลละ 3 บาท, รถยนต์กิโลละ 5 บาท
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เมื่อายุงานครบ 6เดือน) โดยเลือกออมตามความสมัครใจของพนักงาน
 • - ที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - กระเช้าเยี่ยมป่วย 1,000 บาท
 • - ชุดยูนิฟอร์พนักงาน
 • - เวลาทำงาน 8.00 - 17.00 น
 • - วันลาพักร้อนสุงสุด 12 วันต่อปี
 • - ทำงาน จ-ส
3 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
ผู้จัดการแผนกกฎหมายและนิติกรรม
pinlocation
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
salary icon
ตามโครงสร้าง
2. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
ผู้จัดการแผนกพัฒนาแผนธุรกิจ
pinlocation
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
salary icon
ตามโครงสร้าง
3. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
Project Engineer ( ประจำไซต์งานระยอง)
pinlocation
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
salary icon
ตามโครงสร้าง
ติดต่อ
49/82 ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
โทรศัพท์: 063-273-1115
แฟกซ์: 038-191-681
เว็บไซต์: www.arinsiri.com
Line ID: @cmk2751k
วิธีการเดินทาง
- รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
ใช้งานแผนที่