นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพอร์เฟคเพลสพระราม 5 - ราชพฤกษ์
จัดตั้งขั้นมาตั้งแต่ปี 2554 ดำเนินงานเพื่อประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกภายในหมู่บ้านจัดสรร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพอร์เฟคเพลสพระราม 5 - ราชพฤกษ์
89 หมู่ที่ 3 ถนนนครอินทร์
ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
วิธีการเดินทาง
รถเมล์สาย 114 ผ่าน