บริษัท พีพีเอส ออยล์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น มากกว่า 20 ปี บริษัทมุ่งมั่นและเน้นย้ำในการดำเนินงานที่ให้ความใส่ใจในการบริการลูกค้า รวมไปถึงการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา ทั้งก่อนและหลังการขายในด้านน้ำมันหล่อลื่นด้วยความจริงใจ โดยเน้นการขายแบบสร้างคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์และนำเสนอคุณประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า ภายใต้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นปิโตรนาส C:\Users\Administrator\Desktop
สวัสดิการ
- ประกันสังคม , เงินกู้ยืม - เบี้ยเลี้ยง - โบนัส - ท่องเที่ยวประจำปี - ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี - และสวัสดิกรอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
ติดต่อ
บริษัท พีพีเอส ออยล์ จำกัด
57 หมู่ 3
ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
ใช้งานแผนที่