เปิดดำเนินกิจการ ตั้งแต่ 9 ตุลคม 2555 ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑ์ยางทุกชนิด และบริษัทฯ กำลังจะเพิ่มอัตราการผลิตและขยายโรงงาน ในปี 2561 ดังนั้นบริษัทฯ มีความต้องการอัตรากำลังคนเพิ่มดังนี้
สวัสดิการ
-\tประกันสังคม\t\t\t\t -\tเงินช่วยเหลือค่าเดินทางมาทำงาน -\tเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน\t\t\t -\tค่าครองชีพ -\tค่าเช่าห้อง\t\t\t\t\t - \tการปรับอัตราเงินเดือนประจำปี -\tเบี้ยขยันประจำเดือน\t\t\t\t - \tเงินรางวัลประจำปี Bonus ตามผลประกอบการ (จ่าย Bonus 3 เดือนของปี 2017) -\tท่องเที่ยวประจำปี ,งานเลี้ยงปีใหม่,ประกันชีวิต\t -\tและสวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Horikawa Rubber (Thailand) Co.,Ltd.
700/943 Moo 5 Amata Nakorn Industrial Estate
ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
ใช้งานแผนที่