เปิดดำเนินกิจการ ตั้งแต่ 9 ตุลคม 2555 ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑ์ยางทุกชนิด และบริษัทฯ กำลังจะเพิ่มอัตราการผลิตและขยายโรงงาน ในปี 2561 ดังนั้นบริษัทฯ มีความต้องการอัตรากำลังคนเพิ่มดังนี้
สวัสดิการ
 • -ประกันสังคม
 • -เงินช่วยเหลือค่าเดินทางมาทำงาน
 • -เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน
 • -ค่าครองชีพ
 • -ค่าเช่าห้อง
 • - การปรับอัตราเงินเดือนประจำปี
 • -เบี้ยขยันประจำเดือน
 • - เงินรางวัลประจำปี Bonus ตามผลประกอบการ
 • (จ่าย Bonus 3 เดือนของปี 2017)
 • -ท่องเที่ยวประจำปี ,งานเลี้ยงปีใหม่,ประกันชีวิต
 • -และสวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Horikawa Rubber (Thailand) Co.,Ltd.
700/943 Moo 5 Amata Nakorn Industrial Estate
ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
ใช้งานแผนที่