บริษัท กรีสสตา กลาส จํากัด
Krisstal Glass Company Limited is an International Brand. Krisstal Glasses has a vast range of fine crystal glasses to satisfy the growing need of Industry
สวัสดิการ
- ค่าคอมมิชชั่น และเงินเดือน Commission + Salary - ประกันสังคม Social Security Fund - เงินสำรองค่าการเดินทาง Travelling Allowance
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีสสตา กลาส จํากัด
Level 18 Park Ventures Ecoplex. 57 Wireless Rd.
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.krisstalglass.com
ใช้งานแผนที่