บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
รับพิมพ์งานทุกประเภท
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ตามโครงสร้างของบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย 66
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1210
วิธีการเดินทาง
  • สอบถามทางได้โดยตรง
event langing page