บริษัท แอนเดอสัน แอซแซ็ท จำกัด
ธุรกิจประเภท: ปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัย เพื่อจำหน่าย และ ให้เช่า รวมทั้งพัฒนาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
สวัสดิการ
•ประกันสังคม •ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลา •ค่าเดินทางกรณีทำงานนอกสถานทื่ •กิจกรรมสันทนาการ เช่น งานท่องเที่ยวประจำปี, งานฝึกอบรม, งานปีใหม่ •อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอนเดอสัน แอซแซ็ท จำกัด
67 ซอยสุภาพงษ์ 3 ถ.ศรีนครินทร์ 40
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250