บริษัท แอนเดอสัน แอซแซ็ท จำกัด
ธุรกิจประเภท: ปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัย เพื่อจำหน่าย และ ให้เช่า รวมทั้งพัฒนาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
สวัสดิการ
• ประกันสังคม • ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลา • ค่าเดินทางกรณีทำงานนอกสถานทื่ • กิจกรรมสันทนาการ เช่น งานท่องเที่ยวประจำปี, งานฝึกอบรม, งานปีใหม่ • อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอนเดอสัน แอซแซ็ท จำกัด
67 ซอยสุภาพงษ์ 3 ถ.ศรีนครินทร์ 40
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250