บริษัท แอนเดอสัน แอซแซ็ท จำกัด
ธุรกิจประเภท: ปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัย เพื่อจำหน่าย และ ให้เช่า รวมทั้งพัฒนาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
สวัสดิการ
  • • ประกันสังคม
  • • ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลา
  • • ค่าเดินทางกรณีทำงานนอกสถานทื่
  • • กิจกรรมสันทนาการ เช่น งานท่องเที่ยวประจำปี, งานฝึกอบรม, งานปีใหม่
  • • อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอนเดอสัน แอซแซ็ท จำกัด
67 ซอยสุภาพงษ์ 3 ถ.ศรีนครินทร์ 40
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250