บริษัท วีเอเจ อินเตอร์แพค จำกัด
ประกอบกิจการออกแบบ, ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมรถยนต์ และบรรจุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ
Benefits
- ตามตกลง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท วีเอเจ อินเตอร์แพค จำกัด
7/23 หมู่ 1
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140