Rabbit on the moon Co., Ltd.
ซึ่งประกอบธุรกิจงานในกลุ่มงานออกแบบและผลิตงาน handcrafts premium แถวหน้าของเมืองไทย ที่ดูแลลูกค้าในกลุ่ม hi end ซึ่งมีบริการผลิตงานหลากหลาย ทั้งในส่วนที่เป็นสินค้า และงานบริการ เช่น สินค้า premium จำหน่ายบนห้างสรรพสินค้าชั้นนำ การ์ดเชิญแต่งงาน Stationery ออกแบบโครงสร้างงานแต่งงาน งานอีเว้นท์ ออกแบบสิ่งพิมพ์และโฆษณา เฟอร์นิเจอร์ ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความตั้งใจในการทำงานและมีความรับผิดชอบมาร่วมงานด้วย
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Rabbit on the moon Co., Ltd.
262,264 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.rabbitonthemooncards.com