บริษัท พีทีเค มัลติเซอร์วิส จำกัด ได้เปิดดำเนินการกิจการจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัย , พนักงานทำความสะอาด และออกแบบจัดภูมิทัศน์ มากว่า 10 ปี ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีความประสงค์ที่จะรับบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับการขยายงาน
สวัสดิการ
- ชุดฟอร์ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - เบี้ยเลี้ยงประจำ - ค่าโทรศัพท์ - ค่าน้ำมัน - ค่าคลอดบุตร - ค่าประสบอัคคีภัย - ค่าเกษียณอายุ - โบนัส
ติดต่อ
บริษัท พีทีเค มัลติเซอร์วิส จำกัด
300/1 ม.1 สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ ศรีราชา
ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ใช้งานแผนที่