บริษัท พี เค เอส ออโตโมบิลส์ จำกัด
จำหน่ายรถยนต์และเป็นศูนย์บริการของฟอร์ด
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน - เบี้ยเลี้ยงอบรม - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - เครื่องแบบพนักงาน - ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ - งานเลี้ยงประจำปี - ค่าคอมมิชชั่น - ค่า Incentive - การฝึกอบรม - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี เค เอส ออโตโมบิลส์ จำกัด
25/2 ถ.ประมวล
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500