JobThai
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้านิรภัย มาตรฐาน มอก. เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึง รัฐวิสาหกิจ ทั้งในและต่างประเทศ
สวัสดิการ
-วันหยุดพักผ่อนตามประเพณี -วันลาพักร้อน -วันลากิจ -ประกันสังคม -กิจกรรมงานปีใหม่ -กีฬาสีบริษัท
ติดต่อ
บริษัท เอส ซี เอส ไทยทูลส์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ 888/226-228 หมู่ที่ 3 โครงการทรัยย์รุ่งเรืองบางปู (ใกล้โลตัส)
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: https://www.scssafetyshoes.com