บริษัท พี.ซี.แอล.จำกัด
ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับ การผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม CARING, JUST MODERN, PURETE, AILY ผ่านมาตรฐาน GMP จากกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานISO 9001:2008 มาตรฐานสินค้าส่งออก Thailand's Brand
สวัสดิการ
ตามกฎกระทรวงแรงงาน - อาหารกลางวัน - รถรับส่ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.ซี.แอล.จำกัด
20/5 หมู่ที่ 6 ถนนบางขุนเทียน
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
วิธีการเดินทาง
สายรถเมล์ที่ผ่าน 140 141 142 68 76 105 147 17 85 ลงป้ายหัวกระบือ หรือป้ายเคหะ ต่อมอไซหรือต่อรถสองแถวมาลงศาลเจ้าแม่กวนอิมบริษัทอยู่ติดกับศาลเจ้าแม่