โรงเรียนกวดวิชาวิทยานุสรณ์
โรงเรียนกวดวิชาวิทยานุสรณ์ (นครศรีธรรมราช) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ โดยศาสตราจารย์ ดร. จริยา บรอคเคลแมน ประธานกรรมการ และ นาย ภักดี ขนอม กรรมการผู้จัดการ บริษัทอ๊อกซิเจนภาคใต้จำกัด
เป็นผู้ก่อตั้งโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีพื้นฐาน ด้านการศึกษาที่แข็งแกร่งมุ่งสู่ความสำเร็จในชีวิต
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนกวดวิชาวิทยานุสรณ์
89/42-43 ถนนพัฒนาการคูขวาง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เว็บไซต์: www.wittayanusorn.com
วิธีการเดินทาง
  • อยู่ทางฝั่งขาเข้าโรบินสัน โอเชี่ยน