บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด
ชิ้นส่วนไก่สดและชิ้นส่วนไก่แปรรูปส่งออก
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน - ค่าล่วงเวลา - ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ - เงินของขวัญการสมรส - ตรวจสุขภาพประจำปี - ค่าชุดฟรอม์
ติดต่อ
บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด
209/55 หมู่3
ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230