บริษัท พี ซี มิราเคิ้ล จำกัด
บริษัท พีซี มิราเคิ้ล ได้เปิดทำการเมื่อต้นปี 2556 โดยทำการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ หลายชนิด ในเขตกรุงเทพมหานคร และบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะขยายตลาดในการจัดจำหน่ายสินค้าไปทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับสิ่งดีๆ จากเราอย่างทั่วถึง
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ประกันสังคม - ค่าอาหาร - โบนัส - และอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี ซี มิราเคิ้ล จำกัด
224/4 ถนนรัชดาภิเษก ซอยนาทอง 3
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.probioherb.net