บริษัท พี แอนด์ ซี เอ็นจิเทค จำกัด
รับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ระบบเครื่องปรับอากาศ
สวัสดิการ
ตามกฎหมายแรงงาน และนโยบายบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี แอนด์ ซี เอ็นจิเทค จำกัด
89/457 หมู่ 1 ถ.สำเร็จพัฒนา
ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130