Proton Test Co., Ltd.
ไม่ใช่บริษัทจริง สร้างขึ้นเพื่อการทดสอบระบบ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Proton Test Co., Ltd.
323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ห้อง 1402 เอ ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500