Prowork Retail Co., Ltd (บริษัทโปรเวิร์ค รีเทล จำกัด)
บริษัทโปรเวิร์ค รีเทล จำกัด ทำธุระกิจค้าปลีกและส่ง อุปกรณ์ไฟฟ้าและโคมไฟตบแต่งบ้าน โดยเครือธุระกิจได้เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 15ปี ทั้งนี้มีสาขามากกว่า 10 สาขาด้วยกัน โดยบริษัทกำลังอยู่ในช่วงการขยายธุระกิจและเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงต้องการรับพนักงานเพิ่มเพื่อรองรับการขยายงานและให้พนักงานเติบโตไปพร้อมกับเรา
สวัสดิการ
Bonus ปลายปี , ประกันสังคม , เงินค่าขยัน , ส่วนแบ่งจาก KPI performance ( เฉพาะบางตำแหน่ง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Prowork Retail Co., Ltd (บริษัทโปรเวิร์ค รีเทล จำกัด)
2 บางบอน 4 ซอย 8
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150