JobThai
หจก อาร์ เสริฐ เซอร์วิส
หจก อาร์ เสริฐ เซอร์วิส ดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยเปิดให้บริการโดยใช้รถบบรทุกขนส่งสินค้าทุกแบบ ทั้ง กระบะบรรทุก รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 10 ล้อ และรถบรรทุกแบบพ่วง
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -ปรับเงินเดือนทุกปี -วันหยุดพักร้อนประจำปี
zero position th
ติดต่อ
หจก อาร์ เสริฐ เซอร์วิส
942/40
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000