JobThai
บริษัท วอเตอร์ ทรีท จำกัดเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า ถังบำบัดน้ำเสียและถังเก็บน้ำดี และถังดักไขมัน ภายใต้แบรนด์ "WATER TREAT" รับออกแบบและเป็นที่ปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสียวิเคราะห์น้ำพร้อมคำแนะนำ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญปรับปรุงระบบน้ำเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานเพื่องานด้านที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม งานอุตสาหกรรม มีความประสงค์รับสมัครผู้ร่วมงานที่มีศักยภาพสูง มุ่งมั่น และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท และเพื่อก้าวหน้าเป็นทีมงานในการขับเคลื่อนองค์กรสู้เป้าหมาย บริษัท วอเตอร์ ทรีท จำกัดมากกว่า 10 ปี ที่ลูกค้าไว้วางใจเลือกใช้ Water ในกว่า 5,000 โครงการบริษัท วอเตอร์ ทรีท จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบผลิตและจัดจำหน่ายระบบการจัดการ ด้านน้ำเสียและสำรองน้ำโดยมีทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ภายใต้แบรนด์ WATER TREAT ที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001:2015มีผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสที่ผลิตเป็นถังน้ำบำบัดน้ำเสียและตัวเก็บน้ำสำเร็จรูป ได้มีการทดสอบผลิตภัณฑ์โดยหน่ายงานของภาครัฐทำให้ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสภายใต้แบรนด์ "WATER TREAT"เราได้วางรากฐานการดูแลระบบการจัดการด้านน้ำเสีย ทั้งในกลุ่มอาคาร ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - ค่าคอมมินชั่น - ค่าน้ำมันรถยนต์ - Incentive - ค่าเสื่อมยานพาหนะ - ค่าโทรศัพท์ - รายได้อื่นๆ - ท่องเที่ยวประจำปี
ติดต่อ
บริษัท วอเตอร์ ทรีท จำกัด
เลขที่ 90/171 หมู่ที่1 หมู่บ้านเปี่ยมสุข ซอยติวานนท์ 56 ถนนติวานนท์
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: https://www.watertreat.co.th