บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด มหาชน
ประกันชีวิต
สวัสดิการ
- ประกันชีวิต - โบนัส - ท่องเที่ยวต่างประเทศ - กองทุนเลี้ยงชีพเพื่อเกษียณ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด มหาชน
89/77-78 อาร์เค พาร์ค ถ. หทัยราษฎร์
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.kt-axa.com
วิธีการเดินทาง
รถเมลสาย175