บริษัท พราวพิมาน จำกัด
โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ที่พัก
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท พราวพิมาน จำกัด
  88/1148 ม.4
  ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140