ห้างหุ้นส่วนจำกัด กะตะ เอ็กซ์เซนจ์
ดูแลระบบ และเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กะตะ เอ็กซ์เซนจ์
100/28 ห้องเลขที่ BT 14 ถนนกะตะ
ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100