บริษัท พีเอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (PSEC) ให้บริการงานระบบ Automation, PLC, SCADA, DCS, IoT, Instrument, Control System รวมถึงงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้กับอุตสาหกรรมที่หลากหลายโดยมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีและมีผลงานที่แล้วเสร็จมากมาย
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันกลุ่ม - ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด/ต่างประเทศ - ค่าสึกหรอรถ,ค่าน้ำมัน - โบนัส - งานเลี้ยงปีใหม่ - กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี (ต่างประเทศและในประเทศ)
ติดต่อ
PS Engineering Consultants Co.,Ltd.
57/26 หมู่ 9
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: https://www.ps-engineering.co.th/
วิธีการเดินทาง
https://goo.gl/maps/SHURYKoxa622 หรือ 13°54'39.3"N 100°31'48.1"E