บริษัท กรีนออฟเอเชีย จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร โครงการบ้านจัดสรร และอาคารพาณิชย์ ทั้งในกทม.และปริมณฑล
สวัสดิการ
ตามที่กฏหมายแรงงานกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนออฟเอเชีย จำกัด
78/6 หมู่ที่ 5
ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
ใช้งานแผนที่