บริษัท กรุงเทพเมดิคัลแล็บ จำกัด
บริษัท กรุงเทพเมดิคัลแล็บ จำกัด เป็นศูนย์การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ที่ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของนักเทคนิคการแพทย์ผู้ชำนาญงาน และ นักวิชาการตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ แก่ สถานพยาบาล แพทย์ และผู้ป่วยทั่วไปให้ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง และ รวดเร็ว ทั้งนี้โดยได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ตลอดจนการสอบทานคุณภาพกับสถาบันต่างๆทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ในการดำเนินงานได้มีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูงพร้อมด้วยที่ปรึกษาด้านวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ นักเทคนิคการแพทย์ อย่างครบครัน
สวัสดิการ
โบนัสประจำปี ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงเทพเมดิคัลแล็บ จำกัด
339,341 ถนนสาลีรัฐวิภาค
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.bangkoklab.com
วิธีการเดินทาง
สี่แยกสะพานควายเลี้ยวเข้าทางสุทธิสารประมาณ 200 เมตร ซ้ายมือ