บริษัท กราฟิก ออโตเมชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบลายปักบนเสื้อผ้าและออกแบบกราฟฟิคส่งออกต่างประเทศ บริษัทฯได้ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งปัจจุบันต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - วันหยุดพักร้อนประจำปี
ติดต่อ
บริษัท กราฟิก ออโตเมชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด
26/1 ชั้น 2 อาคารนำรุ่ง ถนนเจริญนคร ซอย 50
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10160
วิธีการเดินทาง
- รถเมล์ประจำทางสายที่ผ่าน 88, 89, 111, 6 - รถไฟฟ้า ลงสถานีกรุงธนบุรี ทางออกที่ 3
ใช้งานแผนที่