บริษัท กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์ มีเดีย จำกัด
บริษัทจัดทำวารสารส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -โบนัส+ท่องเที่ยวประจำปี -เงินช่วยเหลือพนักงาน (งานแต่ง,งานศพ) ฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์ มีเดีย จำกัด
32/67 ถ.สุขุมวิท
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เว็บไซต์: www.magazine1nai.com