โรงเรียนศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ English Click ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกที่ได้เปิดดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับคนไทยมานานกว่า 40 ปี ภายใต้ชื่อ โรงเรียนวรรณวิจิตรภาษาและธุรกิจ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2500 โดยอาจารย์ คาเรส กุกเรยา ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในเวลานั้น
ในการนำเทคนิคการสอนสมัยใหม่ที่เน้นความเข้าใจและความมั่นใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนอย่างได้ผล โรงเรียนได้มีโอกาสช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับบุคคลในสายวิชาชีพต่างๆเป็นจำนวนมาก
โรงเรียนยังมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นผู้นำที่ใช้วิธีการสอนแบบใหม่และความมีประสิทธิภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในปี พ.ศ.2543 โรงเรียนได้คิดค้นหลักสูตร และวิธีการสอนแนวใหม่ รวมถึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น English Click
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ 216/18 อาคาร แอล.พี.เอ็น. ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนนางลิ่นจี่
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: english-click.com
event langing page