ทำธุรกิจด้านพลังงาน ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (นิคมอุตสาหกรรมหนองกี่ จังหวัดปราจีนบุรี) และผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซล 90 เมกกะวัตร พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ (จ.นครสวรรค์และจ.ลำปางจ.พิษณุโลก)
สวัสดิการ
-ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4-10% -สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธ.ไทยพาณิชย์) -ตรวจสุขภาพประจำปี -ค่ากะ, ค่าเบี้ยขยัน -เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ -ท่องเที่ยวประจำปี -โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
89 Energy Absolute Pcl. Floor 16. AIA Cappital Center, Ratchadapisek Road.
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.energyabsolute.co.th