บริษัท พาร์ซิส ซอฟแวร์ จำกัด
Software Service by BOI promotion located at Boonmitr Building 12th Floor, Silom Road
สวัสดิการ
OPD IPD/Group insurance including family. Annual check up Annual company trip Vacation 10days/year Learning allowance etc.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พาร์ซิส ซอฟแวร์ จำกัด
138 อาการบุญมิตร ชั้น12 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.palsys.co.th
วิธีการเดินทาง
BTS MRT BUS car