บริษัท นิกเกะ คิไค ( ไทยแลนด์ ) จำกัด/ NIKKE KIKAI ( THAILAND ) CO.,LTD.
บริษัท นิกเกะ คิไค ( ไทยแลนด์ ) จำกัด เป็นโรงงานออกแบบและประกอบเครื่องจักร ตั้งอยู่ที่ นิคมอมตะนคร เฟส 9 ต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้ พนักงานทุกตำแหน่งต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมียานพาหนะเป็นของตนเอง
สวัสดิการ
ทางบริษัท มีสวัสดิการเช่น - ค่าเดินทาง - ค่าที่พัก - ค่าอาหารกลางวัน - เบี้ยขยัน - ชุดยูนิฟอร์มและอื่น ๆ โบนัสปีละ 2 ครั้ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิกเกะ คิไค ( ไทยแลนด์ ) จำกัด/ NIKKE KIKAI ( THAILAND ) CO.,LTD.
700/940 หมู่ 5 นิคมอมตะนคร เฟส 9
ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
วิธีการเดินทาง
รถประจำทาง