โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
วันนี้เราพร้อมเดินหน้าสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์อีกทางเลือกใหม่ ที่ตอบสนองความมั่นใจในการรักษา พร้อมบริการที่รวดเร็ว เน้นประสิทธิภาพคล้ายคลึงเอกชน โดยมีจุดต่างคือ การยึดหลัก “นำรายได้จากการดำเนินงานคืนกลับสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ ผู้เข้ารับการรักษาที่นี่จึงเป็นทั้ง “ผู้รับ” และ “ผู้ให้” ในเวลาเดียวกัน
ด้านการรักษา สามารถให้การรักษาครอบคลุมได้ทุกกลุ่มโรค ตามมาตรฐานศิริราช โดยเฉพาะโรคซับซ้อนที่รักษายาก ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงด้านการบริการ เน้นความสะดวกสบาย รวดเร็ว บริการด้วยความใส่ใจ และอบอุ่นเหมือนครอบครัวเดียวกัน และที่สำคัญ คุณค่าที่ผู้รับบริการจะได้รับเพิ่มนอกเหนือจากการบริการ คือการที่เป็นเป็นทั้ง “ผู้รับและผู้ให้”
สวัสดิการ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วัน / ปี
  • ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • การพัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ
  • กิจกรรม ท่องเที่ยว และสันทนาการต่าง ๆ
  • เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ
  • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัวพนักงาน
10 ตำแหน่ง
1.
15 ต.ค. 62
ธุรการ (สายการแพทย์ Senior)
pinlocation
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
2.
15 ต.ค. 62
นักรังสีการแพทย์ (รังสีวินิจฉัย)
pinlocation
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
3.
15 ต.ค. 62
นักรังสีการแพทย์ (รังสีรักษา)
pinlocation
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
4.
15 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่สนับสนุนศูนย์การเเพทย์ (Senior)
pinlocation
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
5.
15 ต.ค. 62
Admission Coordinator
pinlocation
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
6. รับสมัครด่วน
15 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย (Cashier)
pinlocation
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
7.
15 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่สนับสนุนศูนย์การเเพทย์
pinlocation
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
8.
15 ต.ค. 62
วิสัญญีพยาบาล
pinlocation
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
9.
15 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่วิศวกรรมบริการ
pinlocation
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
10.
15 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (Recruitment Officer)
pinlocation
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
salary icon
ติดต่อ
ชั้น 6 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์: 02-419-1642
ใช้งานแผนที่