โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
วันนี้เราพร้อมเดินหน้าสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์อีกทางเลือกใหม่ ที่ตอบสนองความมั่นใจในการรักษา พร้อมบริการที่รวดเร็ว เน้นประสิทธิภาพคล้ายคลึงเอกชน โดยมีจุดต่างคือ การยึดหลัก “นำรายได้จากการดำเนินงานคืนกลับสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ ผู้เข้ารับการรักษาที่นี่จึงเป็นทั้ง “ผู้รับ” และ “ผู้ให้” ในเวลาเดียวกัน
ด้านการรักษา สามารถให้การรักษาครอบคลุมได้ทุกกลุ่มโรค ตามมาตรฐานศิริราช โดยเฉพาะโรคซับซ้อนที่รักษายาก ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงด้านการบริการ เน้นความสะดวกสบาย รวดเร็ว บริการด้วยความใส่ใจ และอบอุ่นเหมือนครอบครัวเดียวกัน และที่สำคัญ คุณค่าที่ผู้รับบริการจะได้รับเพิ่มนอกเหนือจากการบริการ คือการที่เป็นเป็นทั้ง “ผู้รับและผู้ให้”
สวัสดิการ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วัน / ปี
  • ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • การพัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ
  • กิจกรรม ท่องเที่ยว และสันทนาการต่าง ๆ
  • เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ
  • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัวพนักงาน
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
ชั้น 6 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์: 02-419-1642
ใช้งานแผนที่