บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิตจำกัด เกิดจากการร่วมทุนอย่างมั่นคงของ 2 สถาบันการเงินสำคัญ ระหว่างธนาคารพานิชย์ของรัฐบาลที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศ กับ กลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลกและเป็นกลุ่มจัดการเงินทุนอันดับ 1 ของโลกส่งผลให้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีความเชี่ยวชาญในด้านการรับประกันชีวิต ได้ขยายงานให้มีตัวแทนทั่วประเทศ มีความประสงค์รับตัวแทนประจำสำนักงาน
สวัสดิการ
-เลือกรับผลประโยชน์ตามโครงสร้างของบริษัท หรือเงินเดือนประจำ 25,000-50,000 บาท -โบนัสพิเศษทุก 3 เดือน+โบนัสประจำปี -สวัสดิการรักษาพยาบาลตามตำแหน่งงาน -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อยามเกษียณ -คุณวุฒิท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตจำกัด(มหาชน)
56/21-22 ม.6
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1215