บริษัท นีโอ เมดิคอล อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับโรงพยาบาล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นีโอ เมดิคอล อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
99/71 ถนนเสรีไทย
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230